Poduzetništvo je potrebno radi inovacija, kreiranja radnih mjesta i razvoja gospodarstva. Ono je isto tako socijalno ljepilo koje doprinosi inkluziji I rješavanju nekih društvenih pitanja. Pokušajte se sjetiti barem jedne stvari / proizvoda usluge koja bi vama riješila neki problem, potrebu ili želju… ako imate problem sjetiti se brzo nečega od toga morate znati da biti poduzetnikom upravo znači donositi kreativna rješenja nekih problema, potreba ili želja drugih ljudi I tako na drugačiji način doprinositi gospodarstvu I društvu općenito. Naravno pod uvjetom da ti ljudi vama plate za rješavanje upravo tih njihovih problema, potreba ili želja. Velika pomoć u pokretanju poslovanja i samozapošljavanju kao posljedici istoga je mogućnost da ne brinete o pronalasku financija za svoj novi posao jer smo jedna od sretnijih zemalja koja ima potpore za samozapošljavanje.

No, osiguranje financijskih sredstava nije jedina prepreka za pokretanje vlastita poslovanja. Možda čak i važnije od toga je imati dobru ideju kako i što pokrenuti, te imati osnovne karakterne osobine da budete sam svoj gazda. Ne kažem ovdje da se poduzetnik rađa, već da je potrebno znanje i iskustvo da bi se poslovanje moglo pokrenuti i održati…