Gastro ribarnica Brač

Radi se o konceptu boutique ribarnice odnosno trgovine sa svježom ribom i ribljim proizvodima. Koristeći velika iskustva u poslovanju i ... Više