Dječji escape room

Dječji Escape Room je avanturistička igra u kojoj tim igrača bez vremenskog ograničenja mora pobjeći iz jedne ili više soba ... Više