Ili koja pitanja si moram postaviti prije odluke o samozapošljavanju?

• Koji je točno moj razlog za samozapošljavanje ?
• Imam li dobru poslovnu ideju? Je li ona održiva ili je trendovska?
• Da li sam strastven/na u pogledu realizacije te ideje?
• Mogu li sam/a sebe dovoljno motivirati da izdržim sve uspone i padove?
• Ako pokrenem svoje poslovanje hoće li se ono dobro uklopiti u moj stil života
• Koliko kompromisa moram učiniti da se taj posao uklopi u život moje obitelji
• Imam li podršku obitelji ?
• Hoću li uživati raditi sam/a ?
• Imam li dovoljno kapitala da pokrenem poslovanje?
• Koliko prihoda mogu očekivati po mojim slobodnim procjenama u prva tri mjeseca?
• Tko mi sve može pomoći da pokrenem to poslovanje?
• Tko bi bili moji prvi kupci? …