To je koncept koji je namijenjen školarcima za razvijanje vještina brzog čitanja, učinkovitog učenja i lakšeg pamćenja obimnog gradiva.

Ovaj program nastao je u saradnji domaćih stručnjaka s njemačkom tvrtkom „DOOR Training & Consulting“. Namijenjen je prvenstveno djeci školskog uzrasta, ali i studentima i odraslima, a cilj je da polaznici postignu bolje rezultate i napredak u školi, na fakultetu i poslu.

Iskustvo, naime, pokazuje da kad jednom savladaju tehnike brzog čitanja i tehnike učinkovitog učenja i pamćenja, polaznici kasnije uče s više volje i motivacije, brže, svrsishodnije, imaju neusporedivo razvijeniju moć koncentracije, razumjevanija i prezentiranja pročitanog.

Rezultati pokazuju da se brzina čitanja četverostruko do peterostruko povećava, koncentracija se povećava za više od 50% i sve to uz odlično razumijevanje pročitanog. Osim toga razvija se i sposobnost brzog izdvajanja najvažnijih informacija iz gradiva, njihovo oblikovanje u formi ključnih riječi i njihovu organizaciju u dijagramski prikaz (mapu) iz kojeg se gradivo može prezentirati usmeno.

Uz veliki rast broja polaznika raste i mreža primatelja franšize kako u Hrvatskoj tako i cijeloj regiji. Danas franšizna mreža broji više od 50 lokacija, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Sloveniji i Sjevernoj Makedoniji. Shodno planu i ciljevima sljedeći korak je pronalazak franšiznih partnera u Rumunjskoj i Mađarskoj kao i u ostalim europskim zemljama.

Škola je nosilac Certifikata europske franšizne kvalitete koji jamči kvalitetu spomenute franšize. Važnost certifikata je velika jer označava usklađenje s europskim franšiznim standardima. Europska komisija i Europska franšizna federacija zastupaju stajalište da je edukacija i usklađenje s europskim normama jedini način da franšizno poslovanje bude stvarno ravnopravni odnos dvaju partnera i da generira zapošljavanje i održive poduzetničke pothvate.

Kvalitetna franšiza osnova je života puno poduzeća zato je njezina održivost vrlo važna i za davatelja i za primatelje franšize.

Kontakt+385 98 16 97 427
Kontaktinfo@franchisedevelopment.eu