Gordana Ćorić je predavačica na Veleučilištu VERN’. Vlasnica je konzultantske tvrtke Festina lente. Posjeduje višegodišnje međunarodno iskustvo koordiniranja projekata obuke i umrežavanja pri European Foundation for Entrepreneurship Research (EFER) u Amsterdamu, te rada za američku organizaciju World Learning, na projektima edukacije poduzetnika, ekonomskog osnaživanja žena, itd. 

Diplomirala je na studiju turizma na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu na temu „Utjecaj globalizacije na turizam“, magistrirala na temu „Izazovi poduzetništva za brzorastuća poduzeća (gazele) u Hrvatskoj na putu prema Europi“ na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, i trenutno je na doktorskom studiju Entrepreneurship and Innovativeness u Osijeku, te na Micro master programu Entrepreneurship Ecosystem and Innovation Strategies.

Članica je savjetodavnog odbora Social Innovation Laboratory, stručnih povjerenstava u nekoliko projekata (Hrvatski kvocijent inovativnosti, Društveno odgovorno poslovanje za sve, Poduzetnici budućnosti, Hrvatske gazele, Practicing Design and Rethinking Design Education, The Incubator, Crowdfunding akademija, HULT Global Challenge, Reach for Change, Social Impact Award, Beyond (un)employment, i sl.) te članica mreže trenera/konzultanata za društveno odgovorno poslovanje, franšizno poslovanje, socijalno poduzetništvo, crowdfunding, itd. 
Nedavni projekti uključuju SILICE (edukacija i mentorstvo voditelja Social Innovation Labova u Indiji i Izraelu), Pop-up ruralni društveno inovativni hubovi/inkubatori (projekt društveno korisnog učenja i razvoja mikropoduzetničkih pothvata, u suradnji s LAGovima kao nosiocima ruralnog razvoja u Međimurju i na otoku Visu), te eCeker (webshop i klaster lokalnih proizvođača hrane).

Zbog svog iskustva u provođenju interaktivnih poduzetničkih programa obuke, te međusektorske suradnje sudjeluje u programima suradnje s Hrvatskim dizajnerskim društvom, Hrvatskom udrugom poslodavaca, Impact Hubom, Učilištem Filaks, Institutom za menadžment, Udrugom za kreativni razvoj SLAP, visokoškolskim obrazovnim institucijama na razvoju poduzetničkih programa i brojnim drugim dionicima. Ima iskustva s radionicama za poduzetničko osnaživanje, samozapošljavanje, društveno odgovorno poslovanje, poticanje društvenih inovacija, planiranje poslovnih modela, crowdfunding kampanja, design thinking, itd. Sudjelovala je u programima Practicing Design i Izrada kurikuluma za poduzetništvo u primijenjenoj umjetnosti i dizajnu, te Usvajanje principa Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u stručnim programima poduzetništva.