Franck Snogoo, kao dio Franck grupe, krenuo je s radom u proljeće 2019. godine. Riječ je o konceptu digitalne platforme koja spaja vrhunsku Franck kvalitetu proizvoda i digitalizirani pristup potrošaču putem mobilne aplikacije. Franck Snogoo je mreža samoposlužnih maloprodajnih lokacija i aparata koji su opremljeni najmodernijom IOT (Internet of Things) digitalnom tehnologijom odnosno telemetrijom, koja nam omogućava da su svi aparati 24/7 u realnom vremenu spojeni na naš Snogoo Cloud preko kojeg putem digitalne platforme upravljamo sa svim tehnološkim, logističkim i kvalitativnim aspektima lanca opskrbe te u konačnici pružamo jedinstveno korisničko iskustvo našim vjernim potrošačima.

To u praksi znači da mi operativno u realnom vremenu imamo preciznu informaciju apsolutno o svim aspektima poslovanja na svim našim prodajnim mjestima i u samoposlužnim aparatima za kavu, kao što su stanje zaliha, temperatura i pritisak grupe za kavu, kvaliteta zrna, granulacija mlina za kavu, kvaliteta i protok vode, normativi i slično. Isto se odnosi i na naše ostale samoposlužne aparate, što nam daje komparativnu prednost po pitanju širine, svježine i kvalitete asortimana na našim prodajnim mjestima. 

Spomenuta digitalna tehnologija nam omogućava da i dodatno obogaćujemo korisničko iskustvo naših potrošača tako što smo u sklopu postojeće digitalne platforme razvili našu Snogoo wallet mobilnu aplikaciju, preko koje direktno komuniciramo s našim vjernim potrošačima i preko koje se svi naši potrošači mogu bluetoothom spojiti na svaki naš samoposlužni aparat, bilo za topli ili hladni asortiman, te jednostavnim korisničkim iskustvom vršiti bezgotovinsko plaćanje i sudjelovati u posebno dizajniranim programima vjernosti i sustavu nagrađivanja putem Snogoo bodova.